แผ่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อน
PE FOAM และ PU FOAM

แผ่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อน PE FOAM และ PU FOAM ตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบโครงสร้างของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คลังสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์

ฉนวนกันความร้อน PE สำหรับหลังคาเมทัลชีท มี 2 รุ่น ดังนี้

1. รุ่น Metalized Film
2. รุ่น Aluminium Foil

ลักษณะเด่น ฉนวนกันความร้อน PE แบบ Metalized Film
 • มีความหนา 5 มม. และ 10 มม.
 • วัสดุเป็น Poly Eyethylene ผสานกับแผ่น Metalized Film
 • มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K (ASTM C-177)
 • มีค่าการสะท้อนรังสีความร้อน (Reflectivity) 86% และช่วยป้องกันการส่งผ่านความร้อน (Heat Transfer) จากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยไม่ให้สูญเสียความเย็นจากภายในตัวอาคารอีกด้วย
 • โครงสร้างมีลักษณะเป็นเซลล์ปิด (Close Cell) ทำให้ไม่ดูดซับความชื้น จึงทำให้ไม่เกิดความชื้นภายใน และคงทนต่อสภาวะภายนอก รวมทั้งการขีดข่วนได้ดี
 • ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต (UV) อายุการใช้งานยาวนานในระดับหนึ่ง
 • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
 • เป็นกลางต่อสารเคมีทุกชนิด และทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง
 • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง เข้ารูปได้ดี ติดตั้งง่าย
 • ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง เนื่องจากราคาย่อมเยาว์
 • ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่สร้างความระคายเคืองต่อผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจ และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือสัตว์ต่างๆ
 • สามารถเว้นชายแผ่นได้ตามความต้องการ เพื่อใช้สำหรับการต่อแผ่น หรือใช้ในการปั๊มโค้ง (Crimp Curved) ตามรัศมีที่ต้องการ
ลักษณะเด่น ฉนวนกันความร้อน PE แบบ Aluminium Foil
 • มีความหนา 5 มม.
 • วัสดุเป็น Poly Eyethylene ผสานกับแผ่น Aluminium Foil
 • มีค่าการนำความร้อนต่ำเพียง 0.029 W/m.K (ASTM C-177)
 • มีค่าการสะท้อนรังสีความร้อน (Reflectivity) 95% และช่วยป้องกันการส่งผ่านความร้อน (Heat Transfer) จากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยไม่ให้สูญเสียความเย็นจากภายในตัวอาคารอีกด้วย
 • โครงสร้างมีลักษณะเป็นเซลล์ปิด (Close Cell) ทำให้ไม่ดูดซับความชื้น จึงทำให้ไม่เกิดความชื้นภายใน และคงทนต่อสภาวะภายนอก รวมทั้งการขีดข่วนได้ดี
 • ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต (UV) อายุการใช้งานยาวนานมากกว่าแบบ Metalized Film เนื่องจากมีความทนทานต่อการทำลายของรังสี UV
 • ไม่ดูดซับน้ำ ต้านทานการซึมผ่านไอน้ำสูง
 • เป็นกลางต่อสารเคมีทุกชนิด และทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง
 • ไม่เกิดการเปื่อยยุ่ยง่ายภายใน 5 ปี
 • น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง เข้ารูปได้ดี ติดตั้งง่าย
 • ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง เนื่องจากราคาย่อมเยาว์
 • ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่สร้างความระคายเคืองต่อผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจ และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือสัตว์ต่างๆ
 • สามารถเว้นชายแผ่นได้ตามความต้องการ เพื่อใช้สำหรับการต่อแผ่น หรือใช้ในการปั๊มโค้ง (Crimp Curved) ตามรัศมีที่ต้องการ

การติดฉนวนกันความร้อน PE

ใช้วิธีพ่นกาวติดฉนวนเข้ากับหลังคาเหล็กเมทัลชีทให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่น โดยหันด้านสะท้อนความร้อนลงด้านล่างเมื่อติดตั้งแผ่นหลังคา

ฉนวนกันความร้อน PU FOAM

PU FOAM ย่อมาจาก Poly Urethane Foam เป็นโพลีเมอร์ที่มาจากการทำปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ 2 ชนิด ด้วยปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) นิยมนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อน สำหรับงานผนังและหลังคา

ฉนวนกันความร้อน PU สำหรับหลังคาเมทัลชีท มี 2 ความหนา ดังนี้
 1. ความหนา 25 มม.
 2. ความหนา 50 มม.
ฉนวนกันความร้อน PU สำหรับหลังคาเมทัลชีท มี 2 รุ่น ดังนี้
 1. รุ่นความหนาแน่น 30K
 2. รุ่นความหนาแน่น 35K
วัสดุปิดทับ PU (Facing Sheet) สำหรับหลังคาเมทัลชีท มี 3 รุ่น ดังนี้
 1. ปิดทับด้วย Aluminium Foil
 2. ปิดทับด้วย Metal Sheet
 3. ปิดทับด้วย PVC สีขาวหรือสีดำ
ลักษณะเด่น ฉนวนกันความร้อน PU รุ่นความหนาแน่น 30K
 • ผลิตจากน้ำยาสูตรน้ำ (น้ำเป็นสารช่วยให้ฟู)
 • ผสมสารหน่วงการลามไฟ
 • โครงสร้างของเซลล์เป็นแบบกึ่งเปิดกึ่งปิด (Semi Close Cell)
 • มีค่าความหนาแน่น 30 kg/m3
 • กันความร้อน กันเสียงได้ดี
 • ราคาย่อมเยาว์
ลักษณะเด่น ฉนวนกันความร้อน PU รุ่นความหนาแน่น 35K
 • ผลิตจากน้ำยาสูตรไซโคลเพนเทน (CP เป็นสารช่วยให้ฟู)
 • ผสมสารหน่วงการลามไฟ
 • โครงสร้างของเซลล์เป็นแบบปิด (Close Cell) เนื่องจากสาร CP มีฟิล์มลักษณะบางๆ ยึดเหนี่ยวกัน ทำให้มีปริมาณเซลล์ปิดมากกว่า 90% ในระบบโครงสร้างของโฟม
 • มีค่าความหนาแน่น 35 kg/m3
 • มีประสิทธิภาพในการกันความร้อน กันเสียงได้อย่างดีเยี่ยม
ลักษณะเด่น ฉนวนกันความร้อน PU
 • มีลักษณะเป็นโฟมแข็ง
 • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เนื่องจากติดตั้งเสร็จในขั้นตอนเดียว
 • มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 25 มม. หรือ 50 มม. และมีความหนาแน่นให้เลือกตั้งแต่ 30K หรือ 35K
 • ป้องกันความร้อนได้ดี สามารถลดความร้อนของหลังคาได้ 15 องศา - 35 องศา
 • ป้องกันเสียงจากภายนอกได้ดี โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงสนามบิน สามารถลดเสียงเครื่องบินในขณะบินผ่านได้ 20 db - 40 db ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคาร
 • Pu Foam ที่ใช้ ผสมสาร Fire Retardant มีคุณสมบัติ Self - Extinguishing ทนต่อกรด, ด่าง และความชื้นได้ดี และไม่ซับน้ำ ปลอดภัยจากมด, มอด, ปลวก และแมลงต่างๆ
 • Pu Foam ฉีดติดแผ่นเป็นเนื้อเดียวกัน เต็มสันลอนทั่วแผ่นหลังคาโดยไม่มีช่องว่าง ป้องกันการเกิดสนิม การกลั่นตัว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • Pu Foam ที่มี Density ตั้งแต่ 35 kg/m3 จะมีรูปทรงที่คงตัว (Rigid Foam) และคงทน น้ำหนักเบา สามารถรับแรงกดทับหรือแรงบีบอัดต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 100 kPa โดยไม่มีการเสียรูปทรง
 • มีความคงทนต่ออุณหภูมิในระยะยาว ที่อุณหภูมิติดลบ 30 องศา - 90 องศา และหากในระยะเวลาอันสั้น สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 250 องศา โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
 • ผิวหน้า Pu Foam ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุปิดทับ หรือ Facing Sheet เพื่อป้องกันจากรังสี UV โดยมี Facing Sheet ให้เลือกหลากหลายทั้ง Aluminium Foil, Metal Sheet และ PVC
 • สามารถเว้นชายแผ่นได้ตามความต้องการ เพื่อใช้สำหรับการต่อแผ่น หรือใช้ในการปั๊มโค้ง (Crimp Curved) ตามรัศมีที่ต้องการ
 • อายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
ลักษณะเด่น วัสดุปิดทับ PU (Facing Sheet)
1. ปิดทับด้วย Aluminium Foil
 • มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ไม่ขาดง่าย
 • สามารถสะท้อนแสงสว่าง เพื่อเพิ่มความสว่างในอาคารได้เป็นอย่างดี
 • มีรอยย่นเป็นแนวยาวเป็นช่วงๆ เนื่องจากเกิดการ Set ตัวของเนื้อ Pu Foam รอยย่นที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของลอนหลังคา และความหนาของ Pu Foam ที่ฉีด
2. ปิดทับด้วย Metal Sheet
 • สามารถเลือกความหนาและสีได้ตามความต้องการ
 • เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิดประกายไฟ
 • อายุการใช้งานยาวนาน คงทน ไม่หลุดล่อน ไม่มีรอยย่น เรียบร้อยสวยงาม
3. ปิดทับด้วย PVC สีขาวหรือสีดำ
 • มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ไม่ขาดง่าย
 • มีรอยย่นเป็นแนวยาวเป็นช่วงๆ เนื่องจากเกิดการ Set ตัวของเนื้อ Pu Foam รอยย่นที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของลอนหลังคา และความหนาของ Pu Foam ที่ฉีด

การติดฉนวนกันความร้อน PU

ใช้วิธีฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน PU เข้ากับหลังคาเหล็กเมทัลชีทให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งแผ่น และมีวัสดุปิดทับหน้าฉนวนกันความร้อน PU ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย สามารถควบคุมความหนาและความหนาแน่นของ PU ได้อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อเรา

บริษัท พีพีเอ็น รูฟ โปรดักส์ จำกัด

การรับรองมาตรฐาน

การรับรองมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐาน
การรับรองมาตรฐาน

ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท พีพีเอ็น รูฟ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท พีพีเอ็น รูฟ โปรดักส์ จำกัด
58/1-5 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210


ติดต่อเรา

062 604 1719-20
081-340-2556
094 764 8888

ติดต่อเรา

petchpinij@yahoo.com
https://ppnroofproduct.com
02-408-2994

ติดตามเราได้ที่

Facebook
Cookies policy
©2021 PPN ROOF PRODUCT
Top